עיצוב קונספט לוועידת נעמת ה-20 לקידום זכויות נשים. בחרנו לייצג כל מסר בוועידה באמצעות כסא צבעוני.
בתמונה למעלה ההזמנה לכנס.